ادیت با شما

زمانی‌که کتاب را می‌خوانید یا به کسی معرفی می‌کنید، ممکن است کتاب دارای خطا باشد، چه علمی و تایپی و یا چاپی، یا شاید از مولف کتاب خود سوالی داشته باشید. در این قسمت با ما در ارتباط باشید.

ایرادات چاپی

توجه: فایل های درخواستی 48 ساعت بعد از درخواست تحویل داده می‌شود.
  • انواع فایل‌های مورد قبول : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل‌ها: 5 MB.
    حداکثر حجم فایل: 5MB

ایرادات علمی و ویرایشی

در این فرم ایرادات علمی و ویرایشی و همچنین سوالات از مولف کتاب ها را مطرح کنید.
  • انواع فایل‌های مورد قبول : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل‌ها: 5 MB.
    حداکثر حجم فایل: 5MB