به پایه یازدهم رسیده‌اید. حالا جزئیات مسیر پیشِ رو را درست‌تر می‌بینید و فراز و نشیب‌ها را بهتر می‌شناسید.
همراه با شما دوستان پایه یازدهمی،
روی نقشه امسال، دو نقطه مهم را هدف‌گذاری می‌کنیم:
* امتحانات نهایی پایه یازدهم
* کنکور سراسری در سال دوازدهم
در گام اول، پیشنهاد می‌کنیم امسال را با مطالعه روشمند آغاز کنید.
روشمند بخوانید:
یعنی مواد درسی را با دقت آنالیز کنید. متناسب با هر درس، روش ویژه مطالعه و زمان‌بندی‌های لازم برای یادگیری را پیدا کنید.
و در مرحله بعدی، موازی با هدف‌گذاری‌ها منابع مطالعاتی‌ پایه یازدهم را شناسایی کنید.
گام دوم: برای امتحانات پایانی سال یازدهم، درسنامه‌های پرنکته بخوانید؛ تشریحی تمرین کنید و تا می‌توانید آزمون و نمونه سؤال امتحانی در برنامه خودتان بگنجانید.
گام سوم: در نیمه راه حتماً گوشه چشمی به کنکور داشته باشید. سعی کنید مطالعه و یادگیری را با تست پیش ببرید و با ساختار سؤالات کنکوری آشنا شوید.
باقی حرف‌ها و برنامه‌ریزی‌هایمان بماند برای بعد. حالا در سال یازدهم رشته انسانی، در کنار هم طرح دوستی ریخته‌ایم. ما اینجا هستیم تا پروازتان را به سرزمین تخیل و روش تماشا کنیم. اوج بگیرید و رویاهایتان را به زبان واقعیت ترجمه کنید.

ادامه مطلب

مشاهده همه 12 نتیجه

عربی یازدهم انسانی

۱۰۶.۲۵۰ تومان

تاریخ یازدهم

۸۰.۷۵۰ تومان

جغرافیا یازدهم

۸۰.۷۵۰ تومان

روانشناسی یازدهم

۱۱۰.۵۰۰ تومان

جامعه شناسی یازدهم

۱۱۹.۰۰۰ تومان

فلسفه یازدهم

۹۳.۵۰۰ تومان