اخبار, اخبار مشاوران, کنکور, کنکور 1402

منابع کنکور 1402

منابع کنکور در هر دو مرحله یکسان است. در ادامه منابع کنکور در رشته‌های مختلف اعلام خواهد شد:

رشته علوم تجربینام درسسال چاپ کتاب درسی
زمین‌شناسی 111400
ریاضی 1099
ریاضی 111400
ریاضی 121401
زیست‌شناسی 1099
زیست‌شناسی 111400
زیست‌شناسی 121401
فیزیک 1099
فیزیک 111400
فیزیک 121401
شیمی 1099
شیمی 111400
شیمی 121401

رشته ریاضینام درسسال چاپ کتاب درسی
ریاضی 1099
هندسه 1099
هندسه 111400
آمار و احتمال 111400
حسابان 111400
حسابان 121401
زیست‌شناسی 121401
هندسه 121401
ریاضیات گسسته 121401
فیزیک 1099
فیزیک 111400
فیزیک 121401
شیمی 1099
شیمی 111400
شیمی 121401

رشته علوم انسانینام درسسال چاپ کتاب درسی
ریاضی و آمار 1099
ریاضی و آمار 111400
ریاضی و آمار 121401
اقتصاد 1099
علوم و فنون ادبی 1099
علوم و فنون ادبی 111400
علوم و فنون ادبی 121401
عربی 1099
عربی 111400
عربی 121401
تاریخ 1099
تاریخ 111400
تاریخ 121401
جغرافیا 1099
جغرافیا 111400
جغرافیا 121401
علوم اجتماعی 1099
علوم اجتماعی 111400
علوم اجتماعی 121401
فلسفه 111400
فلسفه 121401
منطق 1099
روانشناسی 111400

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید