برنامه مطالعاتی دوازدهم 4 فروردین (18 الی 24 فروردین)

دوستان دوازدهمی عزیز! در برنامه مطالعاتی دوازدهم 3 اسفند تبریک ویژه‌ای برای به پایان رسیدن درس‌های پایۀ 10.11 توسط خود شما، می‌گوییم. ...

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی دوازدهم 3 فروردین (14 الی 17 فروردین)

دوستان دوازدهمی عزیز! در برنامه مطالعاتی دوازدهم 3 اسفند تبریک ویژه‌ای برای به پایان رسیدن درس‌های پایۀ 10.11 توسط خود شما، می‌گوییم. ...

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی یازدهم 3 فروردین (11 الی 17 فروردین)

توضیحات برنامه مطالعاتی یازدهم 3 فروردین یازدهمی‌ها بهارتان مبارک! "مگر نه اینکه هر سال روز اول عید با خودمان عهدی می‌بندیم؟ من عه...

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی دوازدهم عید 1403(برنامه مطالعاتی جمع بندی عید،26 اسفند الی 12 فروردین)

دوازدهمی‌های عزیز سلام. در اینستاگرام مشاوران بارها و بارها درخواست‌هایی از طرف شما برای تنظیم برنامه جمع‌بندی قبل از کنکور اردیبهشت ما...

ادامه مطلب