برنامه مطالعاتی متوسطه دوم 12 انسانی(سال تحصیلی)

برنامه مطالعاتی عید 1403 بخش2(بخش دوم)

درس انتخابی: منظور از این نوبت‌های مطالعاتی را بعد از خواندن متن بالا بهتر متوجه می‌شوید. یعنی به تناسب زمانی که در طی روزهای برنامۀ مطالعاتی در اختیار دارید؛ می‌توانید با مشورت گرفتن از مشاورتان به این برنامه اضافه کنید. مثلا شما به این نتیجه می‌رسید که هر دو کتاب منطق و فلسفه یازدهم را در برنامه مطالعاتی جمع‌بندی عید، مرور کنید و مطابق این برنامه یکی از این دو کتاب را انتخاب نکنید. اینگونه بهتر معنای شخصی سازی کردن برنامۀ مطالعاتی را به تناسب ویژگی‌های فرد‌تان درک می‌کنید.

5. منابع مطالعاتی جمع‌بندی کنکور انسانی

اگر فایل‌های برنامۀ مطالعاتی جمع‌بندی را نگاه کرده باشید می‌بینید خبری از معرفی کتاب کمک آموزشی و منبع مطالعاتی نیست. دلیل را به این نسبت دادیم که سطح آموزشی هر یک از شما با دیگری متفاوت است و هر کدام از شما نیاز به تعیین سطح دارید.

پس گام اول در استفاده از منبع مطالعاتی برای هر درس، تعیین سطح است.

جــزء کــدام دســته از داوطلبــان آزمــون سراســری هســتید کــه قصــد استفاده از برنامه‌ریزی ویژۀ جمع‌بندی عید را داریــد؟

 • گروه داوطلبان اول با سطح تسلط خوب و قابل قبول
 • گروه داوطلبان دوم با سطح تسلط متوسط
 • گروه داوطلبان سوم با سطح تسلط ضعیف و کمتر از متوسط

گام دوم: روش تعیین سطح

اگر در آزمون آزمایشی شرکت می‌کنید؛ محدودۀ ترازتان را ملاک قرار دهید و با مشاور متخصص رشته‌تان مشورت کنید.

اگر در آزمون آزمایشی شرکت نمی‌کنید و شرایط مالی برای هزینۀ خرید کتاب‌های کمک آموزشی جدید را ندارید از همان کتاب‌هایی که در سال جدید تحصیلی تهیه کرده‌اید؛ استفاده کنید.

و چنانچه از مجموعه کتاب‌های جامع کنکور در طول سال تحصیلی استفاده کرده‌اید و تست‌های هر کتاب کمک آموزشی را در طول سال، علامت‌دار کرده‌اید (مثلا تست‌های غلط، نزده و شک‌دار را مشخص کرده‌اید) از همان مجموعه کتاب‌های کمک آموزشی برای مرور و جمع‌بندی استفاده کنید.

ما در تمام مقاطع زندگی مجبور هستیم دست به انتخاب بزنیم. حالا چرا؟

به دلیل تمام محدودیت‌هایی است که پیش‌رو داریم.

حالا این موضوع چه ارتباطی به برنامۀ مطالعاتی جمع‌بندی عید دارد؟

پیشنهاد برای منبع مطالعاتی جمع‌بندی کنکور انسانی

اگر در نظر دارید برای مرور و جمع‌بندی کنکور انسانی، مجموعه کتاب‌های جدیدی تهیه کنید تا تست‌های استاندارد و جدیدی را کار کنید؛ پیشنهاد ما استفاده از مجموعه کتاب‌های تیزشیم و کتاب‌های موضوعی از انتشارات مشاوران آموزش است.

تیزشیم‌ها را می‌توانید با 4 هدف آموزشی بخوانید:

 1. مرور سریع قبل از هر آزمون
 2. رسیدن به درصد بالای 80 و تثبیت درصد 100
 3. حل تست‌های چالشی
 4. جمع‌بندی قبل از کنکور

ساختار مجموعه کتاب‌های موضوعی:

 1. شناخت و تسلط کافی بر مباحث مختلف هر درس
 2. شامل تمرین‌های تستی و تشریحی در لابه‌لای مباحث درسنامه + ذکر مصداق مثال‌های متنوع برای هر مبحث
 3. چینش پرسش‌های چهارگزینه‌ای متنوع و سطح‌بندی شده
 4. شامل آزمون‌های مبحثی، ترکیبی و جامع به منظور آمادگی با ساختار سؤالات کنکور

برنامه مطالعاتی عید 1403 بخش2

برنامه مطالعاتی عید 1403 بخش2

برنامه مطالعاتی عید 1403 بخش2

برنامه مطالعاتی عید 1403 بخش2
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید