اخبار, اخبار مشاوران, کنکور, کنکور 1402

ضرایب دروس کنکور 1402

گروه علوم انسانی

نام درسضریب
ریاضی6
اقتصاد2
زبان و ادبیات فارسی(تخصصی)8
زبان عربی(تخصصی)5
تاریخ و جغرافیا5
علوم اجتماعی5
فلسفه و منطق5
روانشناسی2

گروه علوم تجربی

نام درسضریب
زمین شناسی 1
ریاضی7
زیست شناسی 12
فیزیک7
شیمی9
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید