برنامه مطالعاتی یازدهم 3 فروردین (11 الی 17 فروردین)

توضیحات برنامه مطالعاتی یازدهم 3 فروردین یازدهمی‌ها بهارتان مبارک! "مگر نه اینکه هر سال روز اول عید با خودمان عهدی می‌بندیم؟ من عه...

ادامه مطلب

برنامه مطالعاتی یازدهم 1 اسفند (28 بهمن الی 4 اسفند)

یازدهمی‌ها در هفته اول اسفند از اینکه تا به اینجای برنامۀ مطالعاتی یازدهم همراهمان هستید؛ خوشحالیم و امیدواریم تمام آنچه پیش روی‌تان قر...

ادامه مطلب