اخبار, اخبار مشاوران, دانش آموزان

برنامه جامع «امتحانات آزمایشی نوبت اول» در مدارس تهران

همراه با دانش‌آموزان پایه دوازدهم مدارس تهران:

◄ برنامه جامع «امتحانات آزمایشی نوبت اول» در مدارس تهران
با نزدیک شدن به روزهای پایانی آذر ماه و پیش از برگزاری امتحانات نهایی پایه دوازدهم، امتحانات میان‌ترم (نوبت اول) این پایه در تمامی رشته‌های شاخه‌های نظری از تاریخ «19 تا 23 آذر ماه 1401» برگزار خواهد شد.
مراحل برگزاری امتحانات آزمایشی به‌ترتیب در آذر و اسفند ماه 1401 و مرحله سوم آن در اردیبهشت ماه 1402 صورت خواهد پذیرفت.
◄ ما در مشاوران آموزش با آگاهی کامل از اهمیت این امتحانات برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم و تأثیر آن بر نمرات امتحان نهایی، با ارائه جدول دقیق «زمان‌ و بودجه‌بندی» این امتحانات در سطح «مدارس تهران» در مرحله نخست و در مراحل پیشِ رو، در کنار دوستان پایه دوازدهم در تمامی رشته‌ها خواهیم بود.
◄ مواد امتحانی پایه دوازدهم نظری به‌ترتیب در رشته‌های «ریاضی و فیزیک»، «علوم تجربی»، «علوم انسانی» و «علوم و معارف اسلامی» به شرح زیر خواهد بود:

 • ریاضی و فیزیک:
  فیزیک 3
  فارسی 3
  سلامت و بهداشت
  حسابان 2
  هندسه 3
 • علوم تجربی:
  فیزیک 3
  فارسی 3
  سلامت و بهداشت
  ریاضی 3
  زیست‌شناسی 3
 • علوم انسانی:
  ریاضی و آمار 3
  فارسی 3
  سلامت و بهداشت
  علوم و فنون ادبی 3
  جامعه‌شناسی 3
 • علوم و معارف اسلامی:
  ریاضی و آمار 3
  فارسی 3
  سلامت و بهداشت
  علوم و فنون ادبی 3
  فلسفه 2
  ◄ همچنین دوستان پایه دوازدهم برای اطلاع دقیق از بودجه‌بندی مواد امتحانی در نوبت‌های مختلف می‌توانند به جدول‌های زیر مراجعه و آن را با دقت مطالعه نمایند.

برنامه امتحانات آزمایشی نوبت اول مدارس تهران آذرماه سال تحصیلی 1402-1401

رشته ادبیات و علوم انسانی
ساعت 8 صبح

روز و تاریخ امتحان​عنوان درس​
شنبه 1401/09/19​​ریاضی و آمار 3​
یکشنبه 1401/09/20​فارسی 3​
دوشنبه 1401/09/21​سلامت و بهداشت​
سه‌شنبه 1401/09/22​علوم و فنون ادبی 3​
چهارشنبه 1401/09/23​جامعه‌شناسی 3​

رشته علوم و معارف انسانی
ساعت 8 صبح

روز و تاریخ امتحان​عنوان درس​
شنبه 1401/09/19​​ریاضی و آمار 3​
یکشنبه 1401/09/20​فارسی 3​
دوشنبه 1401/09/21​سلامت و بهداشت​
سه‌شنبه 1401/09/22​علوم و فنون ادبی 3​
چهارشنبه 1401/09/23​فلسفه 2​

رشته علوم تجربی
ساعت 8 صبح

روز و تاریخ امتحان​عنوان درس​
شنبه 1401/09/19​​فیزیک 3​
یکشنبه 1401/09/20​فارسی 3​
دوشنبه 1401/09/21​سلامت و بهداشت​
سه‌شنبه 1401/09/22​ریاضی 3​
چهارشنبه 1401/09/23​زیست‌شناسی 3​

رشته ریاضی – فیزیک
ساعت 8 صبح

روز و تاریخ امتحان​عنوان درس​
شنبه 1401/09/19​​فیزیک 3​
یکشنبه 1401/09/20​فارسی 3​
دوشنبه 1401/09/21​سلامت و بهداشت​
سه‌شنبه 1401/09/22​حسابان ۲​
چهارشنبه 1401/09/23​هندسه ۳​

منابع امتحانات کتب درسی دانش آموزان پایه دوازدهم نظری طبق بودجه‌بندی

عنوان درسمرحله اول(آذر 1401)مرحله دوم(اسفند 1401)مرحله سوم(اردیبهشت 1402)
دینی 3صفحات 2تا90صفحات 2تا136
دینی 3 انسانیصفحات2تا110صفحات2تا173
علوم و معارف قرآنی 3صفحات2تا101صفحات2تا146
عربی 3تا آخر صفحه46تا آخر کتاب
عربی 3 انسانیتا آخر صفحه70تا آخر کتاب
عربی 3 معارفمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگردد
فارسی 3از صفحه10تا57از صفحه10تا117تا آخر کتاب
زبان خارجی 3از صفحه15تا پایان صفحه79از صفحه15 تا پایان کتاب(صفحه99)
هندسه 3فصل1-فصل2(آخر مبحث دایره) صفحه46فصل1-فصل2 (ماتریس و آشنایی با مقاطع مخروطی) صفحه59تاپایان مبحث ضرب داخلی درس دوم فصل سوم(بردارها) تاصفحه80
حسابان 2فصل1-فصل2-فصل3(اول مجانب قائم) صفحه55فصل1-فصل2-فصل3-فصل4 درس1 و درس2 صفحه101تاپایان مبحث ضرب داخلی درس دوم فصل سوم(بردارها) تاصفحه80
ریاضیات گسستهفصل1-فصل2 (گراف و مدلسازی) صفحه53فصل1-2 فصل3:درس1 و درس2( ترکیبات اول لانه کبوتری)
فیزیک 3 ریاضیتا سر حرکت دایره ای صفحه48تا سر مدل اتم رادرفوردبور صفحه124تا آخر کتاب
فیزیک 3 تجربیتا سر نیرو گرانشی صفحه46تا سر مدل اتم رادرفوردبور صفحه102تا آخر کتاب
شیمی 3تا صفحه100تا صفحه121
زیست‌شناسی 3تا پایان صفحه46 (فصل1 تا پایان فصل3)تا پایان صفحه81 (تا پایان گفتار1-فصل6)تا پایان صفحه124 (تا پایان کتاب)
سلامت و بهداشتتا پایان صفحه66 (درس اول تا پایان درس6)تا پایان صفحه110 ( تا پایان درس9)تا پایان صفحه182 (تا پایان کتاب)
علوم اجتماعیاز درس1 تا پایان درس9 از صفحه9 تا پایان صفحه75کل کتاب
علوم و فنون 3از صفحه12تا56از صفحه12تا94کل کتاب
ریاضی و آمار 3فصل1: درس اول و دوم و درس سوم تا صفحه36فصل1-فصل2-فصل3: درس اول تا صفحه78فصل1-فصل2-فصل3 درس اول+درس دوم تا صفحه90
ریاضی 3فصل1-2-فصل3 درس اول(حدبینهایت) صفحه57فصل1-فصل2-فصل3-فصل4 مشتق صفحه100فصل1تافصل5-فصل6(هندسه) صفحه142
جغرافیا 3صفحه2تا75صفحه2تا110
تاریخ 3تا آخر درس9 صفحه126کل کتاب
تاریخ 3 معارفمتعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگردد
جامعه‌شناسی 3از درس1تا پایان درس4 از صفحه2تاپایان صفحه41از درس1 تا پایان درس9 از صفحه2 تا پایان صفحه108کل کتاب
فلسفه 2تا پایان درس5(صفحه40)تا پایان درس9 (صفحه77کل کتاب
اصول عقاید 3متعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگردد
احکام 3متعاقبا اعلام میگرددمتعاقبا اعلام میگردد
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید