برنامه مطالعاتی متوسطه دوم 12 انسانی(سال تحصیلی)

برنامه مطالعاتی دوازدهم 1 اسفند (28 بهمن الی 4 اسفند)

در توضیحات هفته اول اسفند ابتدا مختصری به جزئیات این هفته از برنامه مطالعاتی هفتگی می‌پردازیم و سپس در ادامۀ موضوعی که در هفتۀ گذشته باز کردیم؛ ویژگی‌های رتبه‌های برتر کنکور را بررسی می‌کنیم.

آنچه در برنامه مطالعاتی دوازدهم 1 اسفند مهم است بدانید و انجام دهید:

آنچه برای مطالعه و پرکاری تستی دروسی که در برنامه هفتگی اول اسفند قرار داده‌ایم، پر واضح است؛ فقط نکاتی را لازم به یادآوری می‌دانیم:

  • «ریاضی و آمار (2). 75 دقیقه درس 7. فصل سوم کتاب مشاوران ـ “سری‌های زمانی”. مطالعۀ درسنامه + تست طبق روش»

دقت کنید در جدولی که سازمان سنجش برای حذفیات کنکور 1403 منتشر کرده است؛ این درس از ریاضی و آمار یازدهم جزء حذفیات کنکور است. تست زدن یا عدم تست زنی برای درس «سری‌های زمانی» را به خودتان واگذار می‌کنیم.

در جدول زیر بخشی از جدول حذفیات را می‌توانید مشاهده کنید.

برنامه مطالعاتی یازدهم 1 اسفند
  1. و اما در هفتۀ اول اسفند می‌رسیم به بررسی سایر ویژگی‌های رتبه‌های برتر کنکور ـ قسمت دوم.

    برای مطالعۀ “ویژگی‌های رتبه‌های برتر کنکور ـ قسمت اول” کلیک کنید.

چگونه رتبه برتر شویم؟

ویژگی چهارم

مسیر درست برنامه ریزی!

برنامه ریزی. اجرا. ارزیابی. اصلاح و ارتقاء یک چرخۀ کاملا ضروری در برنامه ریزی است. این برنامه را ممکن است خود شما تنظیم کنید یا مشاورتان. مهم این است آن را جدی و متعهدانه اجرا کنید؛ برنامۀ اجرا شده را ارزیابی کرده و هر جا که نیاز است اصلاح کنید و در گام بعدی آن را ارتقاء بدهید.

چگونه رتبه برتر شویم؟

ویژگی پنجم

وقت شناسی!

پی بردن به اهمیت زمان و بهترین استفاده از آن، ویژگی دیگر برای رتبه برتر بودن است باز هم می‌گویم استفاده از زمان به معنای مطالعۀ زیاد نیست. انتخاب کتاب و درس مناسب، داشتن روش درست مطالعه متناسب با موقعیت زمانی که در آن هستید، یعنی زمان سنجی.

چگونه رتبه برتر شویم؟

ویژگی ششم

کم می‌آورند، اما کم نمی‌گذارند!

مسیر طولانی کنکور آن قدر دشوار هست که کمتر داوطلبی در طی آن دچار افت انرژی و زمان مطالعه نمی‌شود. حتی شاید بگویم همه داوطلبان مقطعی را دچار کم شدن ساعت مطالعه و انرژی می‌شوند. مهم این است که در آن بازۀ زمانی هم با برنامه‌ای که داشته باشید، بهترین کارهای ممکن را انجام دهید و کم نگذارید.

چگونه رتبه برتر شویم؟

ویژگی هفتم

منطقی. متعادل. نقدپذیر!

تصمیماتی که می‌گیرید در هر مقطعی باید این سه ویژگی را داشته باشد. نقدپذیری یعنی بر روش نادرست خود اصرار نکنید.

چگونه رتبه برتر شویم؟

ویژگی هشتم

گنجینه‌های خوب!

داشتن گنجینۀ خوب ویژگی هشتم است. گنجینه منظورم همۀ ابزارهای آن هست: کتاب درسی منظم و مرتب. کتاب کمک آموزشی تخصصی و درست. خلاصه‌ نویسی‌ها، نکته نویسی‌ها و تمام آنچه از روند مطالعه به دست می‌آورید؛ مهم بدانید و ارزشمند. مانند گنجینه.

چگونه رتبه برتر شویم؟

ویژگی نهم

همراه خوب ـ مشاور!

مشاور یا همراه خوب یعنی کسی که شما را بشناسد، مسیری را که می‌خواهید طی کنید بشناسد. توانایی‌های شما و هر چیزی دیگر که لازم است، بداند.

ویژگی دهم

همه چیز با هم!

دهمین ویژگی این است که همۀ این ویژگی‌ها را با هم داشته باشد، نه یکی را منهای بقیه.

برنامه مطالعاتی دوازدهم 1 اسفند

برنامه مطالعاتی دوازدهم 1 اسفند
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید