برنامه مطالعاتی متوسطه دوم 11 انسانی(سال تحصیلی)

برنامه مطالعاتی یازدهم 3 اسفند (12 الی 18 اسفند)

توضیحات برنامۀ مطالعاتی یازدهم 3 اسفند

فایل برنامه و نوبت‌های مطالعاتی آن پر واضح است و نیاز به توضیح اضافات ندارد. آنچه مهم است در هفته 3 اسفند، اشارتی بر آن بزنیم را در ادامه برایتان توضیح خواهیم داد:

  • از هفتۀ آینده تا تاریخ 10 فروردین 1403، برنامه‌ای برای پایۀ یازدهم در سایت مشاوران، منتشر نخواهیم کرد.
  • از تاریخ 11 فروردین، بارگذاری برنامه هفتگی از سر گرفته می‌شود و پیشروی مباحث پایۀ یازدهم را ادامه خواهیم داد.

در مدت زمان باقی‌مانده تا تاریخ 11 فروردین، پنج-شش روزی را استراحت کنید و مابقی‌اش را صرف جبران پرکاری تستی و حل نمونه سؤالات امتحانی برای مباحثی که در آن احساس ضعف دارید؛ کنید. 

توضیحات برنامه مطالعاتی یازدهم 3 اسفند را با متنی از آقای «وحید تمنا» به پایان می‌رسانیم:

“طی یک مسیر طولانی دارای چند شاخصۀ اصلی است.

اول اینکه بدانیم رسیدن به یک نهایت یعنی طی یک مسیر به حالت تدریجی.

دوم اینکه بدانیم برای یک مسیر طولانی، نیازمند اراده‌ایم و اراده مفهومی نیست که ما آن را از ابتدا داشته باشیم؛ و بعد حرکت را آغاز کنیم.

اراده، ناشی از ایجاد سومین شاخصه است و آن واژۀ عمیق، «بینش» است.

بینش، نورافکنی است بر راه.

«یک شروع خوب یعنی دانش را به بینش تبدیل کردن».”

برنامه مطالعاتی یازدهم 3 اسفند

برنامه مطالعاتی یازدهم 3 اسفند
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید